سوان سهرائی

سوان سهرائی

3.3 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

2.5

امتحان

3.3

اخلاق

4.5

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

Rubuntu:

خیلی استاد با اخلاقی هستند

2 ماه پیش