احمد موسوی

احمد موسوی

3 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.2

نمره

2.8

امتحان

2.3

اخلاق

4.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

مهدی:

بیشتر زمان کلاس رو داستان تعریف میکنند و کمی هم درس میدند. ولی خوب نمره میدند.

2 سال پیش