احمد موسوی

احمد موسوی

2.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1.8

نمره

3.3

امتحان

1.8

اخلاق

4.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر مهدی:

بیشتر زمان کلاس رو داستان تعریف میکنند و کمی هم درس میدند. ولی خوب نمره میدند.

2 سال پیش

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد احمد موسوی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار