نسرین آخوندی

نسرین آخوندی

4.1 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

5

نمره

3

امتحان

3.5

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد نسرین آخوندی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار