علی ابجدی

علی ابجدی

4 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.8

نمره

3.8

امتحان

2.8

اخلاق

4.8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

پدرام:

عالی تر از این استاد پیدا نمی‌کنید، حتما درسی دیدید بردارید باهاش

2 سال پیش