کتاب واژه نامه فارسی به فارسی حقوقی


حجم: 4 MB

دانلود ها: 1
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است.
ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب واژه نامه تخصصی خودرو
کتاب واژه نامه ریاضی جهاد‌ دانشگاهی صنعتی شریف
کتاب واژه نامه انگلیسی-انگلیسی حقوق امی بلکول
کتاب واژه نامه انگلیسی-انگلیسی الکترونیک دیکشنری انگلیسی به انگلیسی
کتاب واژه نامه کتابداری و دکومانتاسیون محمد نقی مهدوی و عباس اسلامیه
کتاب واژه نامه ریاضی دیکشنری
کتاب واژه نامه مهندسی صدا
کتاب واژه نامه هیدرولیک صنعتی عباس عابدینی
کتاب واژه‌نامه پایه کتابداری، اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات زهرا تهوری
کتاب واژه نامه بتن-ویرایش سوم سازمان برنامه و بودجه
کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوقی (فارسی - فرانسه) - آ تا ث عبدالحمید ابوالحمد
جزوه صد نکته در پایان نامه نویسی (فارسی)
کتاب آموزش 1000 واژه تخصصی انگلیسی مهندسی مکانیک موسوی
کتاب بودجه ریزی در جهان؛ چارچوب حقوقی نظام های بودجه ای یان لاینرت
کتاب فرهنگ لغات حقوقی سید سعید موسوی
کتاب بودجه ریزی در جهان؛ چارچوب حقوقی نظام های بودجه ای (مطالعه تطبیقی) یان لاینرت - ترجمه افشین خاکباز
کتاب همانند سازی انسان, احکام فقهی و پیامدهای حقوقی عصمت السادات طباطبایی لطفی
کتاب بانک نمونه قراردادها و اسناد حقوقی ایران