کتاب تاریخچه و محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر


حجم: 145 KB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب داستان سکه؛ تاریخچه، انتخاب مواد، ساخت کامران خداپرستی
کتاب تاریخچه شروع و پیشرفت جراحی قفسه سینه در ایران عزیز الله عباسی
کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق بشر و حقوق بین المللی ترجمه محمد شریف
کتاب حقوق زن حقوق بشر است شارلوت بانچ
مقاله بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان چايپاره
مقاله تحلیل محتوای میزان مطابقت سیاست های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار
کتاب المپیادهای جهانی ریاضی از 1960 تا 2010 ناصر فرهادی
کتاب تعلیق جهانی اعدام (سال 2009) بنیاد عبدالرحمن برومند- ترجمه رضا ناصحی
کتاب برجهای تجارت جهانی نیویورک چگونه فرو ریخت مجله گزارش نظام مهندسی استان فارس
نمونه سوال تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون
کتاب تدابیر بین المللی برای اجرا و حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی منوچهر گنجی
کتاب نمود و نماد حقوق بشر در تمدن کهن ایران محمدعلی دادخواه
کتاب اطلس حقوق بشر اندرو فاگان
کتاب مفهوم حقوق بشر اندرو فاگان - ترجمه امیر غلامی
کتاب دین و حقوق بشر محمدرضا نیکفر
کتاب جایگاه حقوق بشر در روابط بین الملل نسرین مصفا و نبی الله ابراهیمی
کتاب خود آموز امنیت و حفاظت برای مدافعان حقوق بشر انریکه ایگورن
کتاب حقوق بشر از آدم تا حوا سید علی ناظم زاده