کتاب معماری ایرانی در مسجد

مسعود پورفر


حجم: 12 MB

دانلود: 2
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب التقاط به مثابه سبک - رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی امیر حسین ذکرگو
کتاب چهار تاقی؛ شکلی مداوم در معماری ایرانی مسعود میرشاهی-شاهین کاویانی
کتاب آب در فرهنگ و معماری ایرانی محمدباقر خسروی
کتاب معماری روز دنیا به سبک ایرانی مهدی مژدهی
کتاب بررسی و تحلیل مسجد فرح آباد ساری مبینا روحی
کتاب بررسی و تحلیل مسجد جامع ساری رضا قنبری سیدكلایی
کتاب مسوولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
مقاله بررسی تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با
کتاب حکمت در معماری ایرج نیامیر
کتاب آشنایی با معماری معاصر مهدیه احمدی-دکتر وحید افشین مهر
کتاب آشنایی با معماری جهان ساناز لیتکوهی
کتاب از آشوب ادراک تا شناخت معماری - خلاصه ساناز افتخارزاده
کتاب ساختمان (1)؛ رشته مهندسی معماری وحید افشین مهر-مهندس محمد عرب ندوی
کتاب روستا 1: مهندسی معماری حمیدرضا عامری -دکتر مهدیه احمدی
کتاب مصالح هوشمند و نقش آن در معماری یوسف گرجی مهلبانی-الناز حاج ابوطالبی
کتاب اصول و مبانی نظری معماری و شهرسازی سید جواد امامی
کتاب تأثیرات باستانگرایی بر معماری دوره پهلوی اول دکتر مصطفی کیانی
کتاب انسان-طبیعت-معماری عبدالحمید نقره کار