کتاب جداول و مطالب کابردی مهندسین متالورژی

انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری ایران


حجم: 1 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

رشته های مرتبط

موارد مشابه

کتاب متالورژی و فلز خورانی در متالورژی پودر
کتاب جداول ترمودینامیکی برای دانشجویان مهندسی مکانیک
کتاب مکانیک برای محیط های پیوسته مهندسین جرج میس - توماس میس (ترجمه عباس راستگو)
کتاب وظایف ناظرین(کتابچه راهنمای مهندسین ناظر) وزارت راه و ترابری
کتاب شیوه ارائه مطالب علمی و فنی سید محمد تقی روحانی رانکوهی
کتاب شیوه ارائه مطالب رانکوهی
کتاب شیوه های ارائه مطالب
کتاب متالورژی، از سپیده دم تاریخ تا امروز کامران خداپرستی
کتاب آشنایی با متالورژی پودر
کتاب مجسمه اسکار؛ پیوند متالورژی و هنر هفتم کامران خداپرستی
جزوه کنکور کارشناسی ارشد 97 مهندسی مواد و متالورژی
جزوه متالورژی جوشکاری دکتر کوکبی
کتاب معیارهای طراحی فضاهای مهم آموزشی و کمک آموزشی و جزییات آنها گروه تحقیقات مهندسین مشاور اروین معماری پارس
کتاب معیارهای انتخاب مواد برای مخازن کامران خداپرستی
کتاب طراحی سیستمهای روشنایی تونلهای راه وزارت راه و ترابری - پژوهشکده حمل و نقل
مقاله ارائه الگوی مناسب جهت پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات در کارخانجات خطوط تولید پیوسته با رویکرد مدل های تصمیم گیری و برنامه ریزی آرمانی فازی
کتاب نشریه آیین نامه طرح هندسی راه ها مرکز تحقیقات و مطالعات راه و ترابری
کتاب دستور العمل تحویل موقت و قطعی راه ها وزارت راه و ترابری