کتاب سد و نیروگاه بختیاری

شرکت توسعه منابع آب و نیرو


حجم: 2 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

رشته های مرتبط

موارد مشابه

کتاب طراحی و تحلیل پایداری مغار نیروگاه هیدرولیک کارون
کتاب آنالیز پایداری حفریات زیرزمینی سد شهید عباسپور بررسی پایداری مغار نیروگاه
کتاب مجموعه آرای وحدت رویه کیفری توحید بختیاری
کتاب مجموعه آرای وحدت رویه حقوقی توحید بختیاری
کتاب تحلیل پایداری فضای زیرزمینی تلمبه خانه سد لار
کتاب پایداری سه بعدی شیروانی سنگی با نگرشی بر کارون
مقاله تحلیل محتوای میزان مطابقت سیاست های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار
مقاله تاثیر جهل حکمی بر مسؤلیت کیفری از منظر فقه امامیه یار دانشگاه تربیت مدرس، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی تهران
کتاب بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی و آسفالتی پژوهشکده حمل و نقل
کتاب طراحی سیستم های هیدرولیک محمد باقر احمدی - مهدی غفاری
کتاب یادگیری تقویتی - دکتر شیری - دانشگاه شهید بهشتی شیری - دانشگاه شهید بهشتی
مقاله بررسی جایگاه رسانه ملی در الگوی حکمرانی پایداری در ایران
کتاب راهنمای طراحی نظام آمار عدالت کیفری محبوبه منفرد - الهام دربندی فراهانی
کتاب مجموعه مسائل و تمرینات آنالیز ریاضی دمیدوویچ -ترجمه احسان الله قوام زاده قوام
کتاب برابر پارسی واژگان پزشکی غلامعلی نوری نیرو
کتاب هم ارز سازی نیرو، انرژی و جرم حسین جوادی
کتاب آزمایشگاه هیدرولیک
جزوه رویه قضایی رامین اکبری