کتاب مبحث سیزده ساختمان

وزارت مسکن و شهرسازی


حجم: 4 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

رشته های مرتبط

موارد مشابه

کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث نهم طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه
کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی
کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم مصالح و فراورده‌های ساختمانی
کتاب مبحث 20 مقررات ملی ساختمان انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی
کتاب مبحث اول مقررات ملی ساختمان تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث اول تعاریف
کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث دوم نظامات اداری
کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان
کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان
کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث هفتم پی و پی سازی
کتاب طرح و اجرای ساختمان های فولادی (مبحث 10)
کتاب مقررات ملی ساختمان - مبحث 15 آسانسورها و پله های برقی
کتاب مبحث پانزده مقررات ملی ساختمان تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
کتاب مبحث 19 دفتر تدوین وترویج مقررات ملی ساختمان
کتاب مبحث 12 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
جزوه نکات کاربردی مبحث 13 از مفاهیم ساده به سخت طبقه بندی شده
جزوه مبحث ترانزیستور درس مدارهای آنالوگ