نمونه سوال نظریه سازمان و مدیریت پیشرفته تابستان 95_96


حجم: 85 KB

دانلود: 6
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

نمونه سوال منابع انسانی پیشرفته تابستان 95_96
کتاب سیر تحول و تکامل نظریه های سازمان و مدیریت
نمونه سوال مدیریت استراتژیک تابستان 95_96
نمونه سوال مدیریت مالی 1 تابستان 95
نمونه سوال فیزیک ۱ تابستان ۹۰ دانشگاه آزاد تهران جنوب
نمونه سوال حقوق و تجارت تابستان 95
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی حسن درویش - محمد رسول الماسی فرد
کتاب سازمان و مدیریت وبلاگ علم مدیریت و مهندسی صنایع
کتاب مدیریت سازمان مهدی نیا
مقاله بررسی تاثیر فعالیتهای مدیریت دانش بر عملکرد غیر مالی سازمان ها
خلاصه نویسی حسابداری مدیریت پیشرفته حسن همتی
کتاب نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت
کتاب بررسی مهمترین نظریه های مدیریت علی رضائیان
نمونه سوال روابط کار در سازمان
کتاب آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور سازمان زندانها
جزوه حقوق سازمان های بین المللی بیگ زاده
کتاب تئوری سازمان حسن دانایی فرد
جزوه فلش کارت حقوق سازمان هاي بين المللي