کتاب چارت حسابداری کاردانی پیوسته دیپلم حسابداری کار و دانش 94 به قبل

دانشگاه یادگار امام شهر ری


حجم: 929 KB

دانلود ها: 1
یا
با استفاده از اعتبار
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است. ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب چارت حسابداری کاردانی پیوسته دیپلم فنی و حرفه ای حسابداری 95 به بعد دانشگاه یادگار امام شهر ری
نمونه سوال سوالات کاردانی پیوسته حسابداری سال 87 سازمان سنجش
کتاب چارت مدیریت بازرگانی قبل از 95 دانشگاه یادگار امام شهر ری
کتاب چارت مدیریت صنعتی قبل از 95 دانشگاه یادگار امام شهر ری
مقاله رویکردی مبتنی بر دانش به بهبود فرهنگ مطالعه ای ترکیبی به نقش شبکه های اجتماعی و اکتساب دانش دکتر پیتر مارزک،دانشکده مدیریت دانشگاه ناتینگهام
کتاب دروس ارشد ناپیوسته برق الکترونیک 93 به قبل دانشگاه یادگار امام شهر ری
کتاب مکانیک برای محیط های پیوسته مهندسین جرج میس - توماس میس (ترجمه عباس راستگو)
مقاله ارائه الگوی مناسب جهت پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات در کارخانجات خطوط تولید پیوسته با رویکرد مدل های تصمیم گیری و برنامه ریزی آرمانی فازی
جزوه درس ذخیره و بازیابی اطلاعات مخصوص دانشجویان کاردانی به کارشناسی حمیدرضا مقسمی
جزوه کنکور کاردانی به کارشناسی زبان برنامه نویسی c دکتر کریم پور
کتاب چارت فرمول های ریاضی فرمول های ریاضی
کتاب چارت درسی مکانیک کارشناسی مکانیک سیالات
کتاب چارت کارشناسی ارشد ناپیوسته مخابرات دانشگاه یادگار امام شهر ری - دانشکده برق
کتاب چارت دروس رشته مدیریت بازرگانی
کتاب چارت دروس کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد شهر ری
مقاله چارت عمران
کتاب ارائه مدلی کاربردی در برنامه ربزی جامع مدیریت دانش سازمانی محمد علی شفیعا-سید علیرضا متولیان
کتاب كتاب دانش علوم بانكي

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 748 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 748 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/kalejir/laravel_files/kfiles/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/sjSdCYzc3BGZRn4NwHTHrdMFZCRiSCstHa57mSkQ', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"hTGMk1wMuhEHcR8mCwaYoOv4MInaJfyeNW1R2MwR";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:509:"https://kalej.ir/books/3579/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-94-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DB%8C";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585492094;s:1:"c";i:1585492094;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/sjSdCYzc3BGZRn4NwHTHrdMFZCRiSCstHa57mSkQ', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"hTGMk1wMuhEHcR8mCwaYoOv4MInaJfyeNW1R2MwR";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:509:"https://kalej.ir/books/3579/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-94-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DB%8C";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585492094;s:1:"c";i:1585492094;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/kalejir/laravel_files/kfiles/storage/framework/sessions/sjSdCYzc3BGZRn4NwHTHrdMFZCRiSCstHa57mSkQ', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"hTGMk1wMuhEHcR8mCwaYoOv4MInaJfyeNW1R2MwR";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:509:"https://kalej.ir/books/3579/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-94-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DB%8C";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585492094;s:1:"c";i:1585492094;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('sjSdCYzc3BGZRn4NwHTHrdMFZCRiSCstHa57mSkQ', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"hTGMk1wMuhEHcR8mCwaYoOv4MInaJfyeNW1R2MwR";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:509:"https://kalej.ir/books/3579/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-94-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DB%8C";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1585492094;s:1:"c";i:1585492094;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58