کتاب ریشه های اقتصادی و سیاسی انقلاب اسلامی ایران


حجم: 109 KB

دانلود ها: 5
یا
با استفاده از اعتبار
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است. ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

رشته های مرتبط

موارد مشابه

مقاله تحلیل محتوای میزان مطابقت سیاست های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار
کتاب انقلاب اسلامی ایران ویراست چهارم
کتاب انقلاب اسلامی ایران آزاد تهران جنوب
کتاب انقلاب اسلامی ایران
جزوه انقلاب اسلامی ایران
نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران
نمونه سوال گفتمان پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی ایران, بازخوانی و ساختارشکنی الگوی توسعه مدرن
نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان
مقاله نظریه‌ی نظام مندی معرفت های مکاتب اقتصادی(کلاسیک و اقتصاد اسلامی) هادوی نیا
کتاب نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت سید حسن امین
کتاب قابلیت پذیرش زمانی در نظام حقوقی ایران و آثار اقتصادی آن حسام فرج مهرابی
نمونه سوال انقلاب مشروطیت و تحولات ایران تا انقراض قاجاریه
جزوه عقیدتی سیاسی
نمونه سوال دانش سیاسی
کتاب بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی و آسفالتی پژوهشکده حمل و نقل
کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کتاب کنترل کیفیت و استانداردهای هنرهای اسلامی ایران(سفال و شیشه)
جزوه بررسی اقتصادی طرح های صنعتی دکتر سقایی