کتاب ریشه های اقتصادی و سیاسی انقلاب اسلامی ایران


حجم: 109 KB

دانلود: 5
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

رشته های مرتبط

موارد مشابه

مقاله تحلیل محتوای میزان مطابقت سیاست های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار
کتاب انقلاب اسلامی ایران ویراست چهارم
جزوه انقلاب اسلامی ایران
نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران
نمونه سوال گفتمان پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی ایران, بازخوانی و ساختارشکنی الگوی توسعه مدرن
نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان
مقاله نظریه‌ی نظام مندی معرفت های مکاتب اقتصادی(کلاسیک و اقتصاد اسلامی) هادوی نیا
جزوه انقلاب اسلامی استاد حسن برخورداری
کتاب نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت سید حسن امین
کتاب قابلیت پذیرش زمانی در نظام حقوقی ایران و آثار اقتصادی آن حسام فرج مهرابی
نمونه سوال انقلاب مشروطیت و تحولات ایران تا انقراض قاجاریه
نمونه سوال دانش سیاسی
جزوه عقیدتی سیاسی
کتاب بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی و آسفالتی پژوهشکده حمل و نقل
کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کتاب کنترل کیفیت و استانداردهای هنرهای اسلامی ایران(سفال و شیشه)
جزوه بررسی اقتصادی طرح های صنعتی دکتر سقایی
نمونه سوال حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران