کلاس مدل ها و فنون تصمیم گیری و مدیریت کیفیت محصولات (خدمات وتولید ) گردشگری

یوسفعلی زیاری

عضویت در کلاس

با عضویت در این کلاس، از همه اطلاعیه ها، منابع جدید و کار های کلاسی با خبر میشوید.

اعضای کلاس

هیچ کس