--}} زهرا شهرابی فراهانی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
زهرا شهرابی فراهانی

زهرا شهرابی فراهانی

4.9 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

4.8

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

از هر لحاظ بسیار استاد خوبی هستند

1398

عااالیهههه

1396

رشته های مرتبط

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت مالی