علی اصغر حبیبی نوده

علی اصغر حبیبی نوده

4.9 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.8

نمره

4.8

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

سوال های امتحان رو میدن 15 نمره تستی 5 نمره تشریحی 2 نمره ارایه هم اضافه به دلخواه


چند روز قبل از امتحان سوالات مهم جزوه رو میگن و نمره دهی عالی هست.