احسان معینی

احسان معینی

5 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

وقتی در کلاس چند جلسه حضور داشته باشی تازه عالی بودن این استاد را متوجه می شی


رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی