خلاصه نویسی خلاصه ي كتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی

بهرام محسن پور


حجم: 379 KB

دانلود ها: 5
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است.
ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

جزوه آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه آرش قشمی
خلاصه نویسی خلاصه كتاب منابع انساني قلي پور
کتاب معیارهای طراحی فضاهای مهم آموزشی و کمک آموزشی و جزییات آنها گروه تحقیقات مهندسین مشاور اروین معماری پارس
کتاب خلاصه آموزشی حد از مقدماتی تا پیشرفته
کتاب دفتر برنامه ریزی آزمون وکالت دور اندیشان به روش عنکبوتی موسسه دور اندیشان
کتاب برنامه ریزی مالیاتی کامران فقیهی
جزوه برنامه ریزی حمل و نقل
نمونه سوال اصول برنامه ریزی درسی نمونه سوال
نمونه سوال برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای
کتاب اصول و روش های برنامه ریزی مجتمع های زیستی نفیسه مرصوصی
کتاب برنامه ریزی استراتژیک در عمل
کتاب برنامه ریزی استراتژیک در عمل
کتاب برنامه ریزی استراتژیک در عمل
کتاب برنامه ریزی استراتژیک در عمل
کتاب برنامه ریزی استراتژیک در عمل
مقاله ارائه الگوی مناسب جهت پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات در کارخانجات خطوط تولید پیوسته با رویکرد مدل های تصمیم گیری و برنامه ریزی آرمانی فازی
جزوه برنامه ریزی و توسعه فصل ۵ بابک اسماعیلی
کتاب برنامه ریزی استراتژیک در عمل