عبدالوحید زاهدی

عبدالوحید زاهدی

3.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.3

نمره

3.7

امتحان

3

اخلاق

4.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مدیریت عمومی

حقوق