نسرین شعوری

استاد نسرین شعوری

3.1 (3 ارزیابی) استاد تایید شده

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

4

نمره

2.3

امتحان

2.3

اخلاق

3.7

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • مهندسی پزشکی
ثبت نام اساتید