پویا سلیمانی ابهری

پویا سلیمانی ابهری

3.1 (16 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.7

نمره

3.1

امتحان

2.9

اخلاق

3.8

میانگین نمره

17

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

درباره استاد:

A
ثبت نام اساتید

نظرات

یکی از بهترین استادا هم زبان تخصصی عالیه هم آزمایشگاه دیجیتال ۱ عالیه.


اگه کنفرانس بدی بهت ۲۰ میده


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

برق - مهندسی مخابرات

مهندسی برق قدرت