نسیم بریمانی

نسیم بریمانی

3.8 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.8

نمره

3.7

امتحان

3.8

اخلاق

3.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

برای کسی که برای یادگیری درس میخواند بهترین استاد هستند


رشته های مرتبط

مهندسی برق

برق - مهندسی کنترل

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد نسیم بریمانی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.