نسیم بریمانی

استاد نسیم بریمانی

3.9 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

3.7

امتحان

3.9

اخلاق

3.9

اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

برای کسی که برای یادگیری درس میخواند بهترین استاد هستند

سال 1398

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
  • برق - مهندسی کنترل
  • مهندسی تکنولوژی_برق قدرت
ثبت نام اساتید