محمدرضا صفردوست كنفی

محمدرضا صفردوست كنفی

4.6 (32 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.5

نمره

4.6

امتحان

4.6

اخلاق

4.6

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بهترینه. رو دستش استاد نیست