شروین طیبی

شروین طیبی

2.8 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

2

امتحان

2

اخلاق

5

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد شروین طیبی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.