--}} فاطمه کریمی بیوکی - استاد شناسی | کالج
فاطمه کریمی بیوکی

فاطمه کریمی بیوکی

1.5 (17 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2

نمره

1.2

امتحان

1.7

اخلاق

1.2

میانگین نمره

15

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

حضورغیاب و فعالیت کلاسی بسیار مهم است. برگه امتحان را منصفانه صحیح میکند

1401

یعنی عالی درس میده و همه نکات رو یاد آوری میکنه،جزوه کاملی میده وباید سر کلاس بسیار فعال باشی ،اگر بخونید باهاش ۲۰ میشی

1400

رشته های مرتبط

مهندسی معماری

مدیریت بازرگانی

مدیریت مالی

مدیریت بیمه

اقتصاد

مهندسی صنایع