فاطمه کریمی بیوکی

فاطمه کریمی بیوکی

1.5 (15 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2

نمره

1.1

امتحان

1.7

اخلاق

1.2

میانگین نمره

19.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

حضورغیاب و فعالیت کلاسی بسیار مهم است. برگه امتحان را منصفانه صحیح میکند


یعنی عالی درس میده و همه نکات رو یاد آوری میکنه،جزوه کاملی میده وباید سر کلاس بسیار فعال باشی ،اگر بخونید باهاش ۲۰ میشی


رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی

مهندسی معماری

مدیریت مالی

مدیریت بیمه

اقتصاد