فاطمه کریمی بیوکی

استاد فاطمه کریمی بیوکی

1.5 (17 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

2

نمره

1.2

امتحان

1.7

اخلاق

1.2

میانه نمرات

15

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

من با ایشون محاسبات عددی داشتم فوق العاده بداخلاق برگه ی امتحانم جای سفید آبی شده بود انقدر نوشتم همش هم جوابایی بود که خودش گفته بود ولی بهم ۱۰ داد

سال 1401

حضورغیاب و فعالیت کلاسی بسیار مهم است. برگه امتحان را منصفانه صحیح میکند

سال 1401

یعنی عالی درس میده و همه نکات رو یاد آوری میکنه،جزوه کاملی میده وباید سر کلاس بسیار فعال باشی ،اگر بخونید باهاش ۲۰ میشی

سال 1400

رشته های مرتبط

  • مهندسی معماری
  • مدیریت بازرگانی
  • مدیریت مالی
  • مدیریت بیمه
  • اقتصاد
  • مهندسی صنایع
ثبت نام اساتید