مجید تیری

استاد مجید تیری

2.8 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1.8

نمره

2.8

امتحان

2.8

اخلاق

3.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

  • مهندسی نرم افزار
  • مهندسی برق الکترونیک
  • الکترونیک