مهرداد سوداگر

استاد مهرداد سوداگر

2.1 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2

نمره

2.3

امتحان

2.3

اخلاق

1.8

میانگین نمره

6

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

استاد مهرداد سوداگر بسیار عالی هستند تدریس و اخلاق امتحان عالییی هست

سال 1400

رشته های مرتبط

  • مدیریت کسب کارها کوچک
  • مدیریت بازرگانی
  • حسابداری
  • علوم کامپیوتر
ثبت نام اساتید