مهرداد سوداگر

مهرداد سوداگر

2.4 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.3

نمره

2.7

امتحان

2.7

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد مهرداد سوداگر بسیار عالی هستند تدریس و اخلاق امتحان عالییی هست


رشته های مرتبط

مدیریت کسب کارها کوچک

مدیریت بازرگانی

حسابداری