پیمان افضل

پیمان افضل

4.1 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

5

نمره

4.5

امتحان

2

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی معدن

مهندسی عمران