کتاب نقدنامه مدیریت

بهروز درِّی و پیمان دلسیناء


حجم: 554 KB

دانلود: 2
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب نقدنامه علوم تربیتی محمدرضا نیلی احمد آبادی
کتاب نقدنامه فقه و حقوق سید فضل الله موسوی و سید مهدی موسوی
کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته حسن همتی
کتاب نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی حسن درویش - محمد رسول الماسی فرد
کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر،دکتر منصور مومنی
کتاب سازمان و مدیریت وبلاگ علم مدیریت و مهندسی صنایع
کتاب اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار حسین عبده تبریزی،میثم رادپور
کتاب انبارداری و مدیریت خرید کامران فقیهی
کتاب مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دکتر اعرابی
کتاب مدیریت فشار روانی علی رضائیان
کتاب اصول و مفاهیم مدیریت ریسک
کتاب مدیریت منابع انسانی آرش قشمی
کتاب مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها در مزارع پروین برهانی - پرویز گل پرور
کتاب سیر تحول و تکامل نظریه های سازمان و مدیریت
کتاب جایگاه مهندسی ارزش در روش های مختلف مدیریت پروژه رضا رسولی و داوود رضا عرب
کتاب آشنایی با رشته مدیریت اجرایی MBA
کتاب ریاضی و کاربرد آن در مدیریت