کتاب انبارداری و مدیریت خرید

کامران فقیهی


حجم: 2 MB

دانلود: 11
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

نمونه سوال آزمون عادت خرید کردن
کتاب نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی حسن درویش - محمد رسول الماسی فرد
کتاب اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار حسین عبده تبریزی،میثم رادپور
کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر،دکتر منصور مومنی
کتاب سازمان و مدیریت وبلاگ علم مدیریت و مهندسی صنایع
کتاب مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دکتر اعرابی
کتاب مدیریت فشار روانی علی رضائیان
کتاب سیر تحول و تکامل نظریه های سازمان و مدیریت
کتاب مدیریت منابع انسانی آرش قشمی
کتاب ریاضی و کاربرد آن در مدیریت
کتاب اصول و مفاهیم مدیریت ریسک
کتاب مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها در مزارع پروین برهانی - پرویز گل پرور
کتاب آشنایی با رشته مدیریت اجرایی MBA
کتاب جایگاه مهندسی ارزش در روش های مختلف مدیریت پروژه رضا رسولی و داوود رضا عرب
کتاب مدیریت راهبردی عملکرد مهدی مرتضوی،محمد اسمعیل نوشمند،محمدرضا مالکی
کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت
کتاب آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت روسازی