کتاب مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها در مزارع

پروین برهانی - پرویز گل پرور


حجم: 1 MB

دانلود: 5
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب مروری بر روشهای کنترل آفات در IPM دانشجویان رشته حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تهران
کتاب مروری بر روش های کنترل آفات در IPM جمعی از نویسندگان
کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته حسن همتی
کتاب نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی حسن درویش - محمد رسول الماسی فرد
کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر،دکتر منصور مومنی
کتاب سازمان و مدیریت وبلاگ علم مدیریت و مهندسی صنایع
کتاب اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار حسین عبده تبریزی،میثم رادپور
کتاب انبارداری و مدیریت خرید کامران فقیهی
کتاب مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دکتر اعرابی
کتاب مدیریت فشار روانی علی رضائیان
کتاب مدیریت منابع انسانی آرش قشمی
کتاب اصول و مفاهیم مدیریت ریسک
کتاب جایگاه مهندسی ارزش در روش های مختلف مدیریت پروژه رضا رسولی و داوود رضا عرب
کتاب سیر تحول و تکامل نظریه های سازمان و مدیریت
کتاب ریاضی و کاربرد آن در مدیریت
کتاب آشنایی با رشته مدیریت اجرایی MBA
کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت