نینا دریاکناری

نینا دریاکناری

2.4 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.5

نمره

2.5

امتحان

2

اخلاق

2.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

شیمی تجزیه

مدیریت بازرگانی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد نینا دریاکناری را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.