سیدرضا امیرآبادی زاده

سیدرضا امیرآبادی زاده

1.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.5

نمره

1

امتحان

1.5

اخلاق

2

میانگین نمره

8

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

واقعا از بدترین اساتیدیه که طول طول عمرم باهاش کلاس داشتم

1398

رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک