سیدرضا امیرآبادی زاده

استاد سیدرضا امیرآبادی زاده

1.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1.5

نمره

1

امتحان

1.5

اخلاق

2

میانه نمرات

8

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

واقعا از بدترین اساتیدیه که طول طول عمرم باهاش کلاس داشتم

سال 1398

رشته های مرتبط

  • مهندسی مکانیک
ثبت نام اساتید