سیدرضا امیرآبادی زاده

سیدرضا امیرآبادی زاده

1 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

واقعا از بدترین اساتیدیه که طول طول عمرم باهاش کلاس داشتم


رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک