عبدالرضا گرانمایه ارومیه

عبدالرضا گرانمایه ارومیه

2.7 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.4

نمره

1.9

امتحان

1.9

اخلاق

3.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

اگه تمام جلساتشو شرکت کنی و براش تحقیق ببری یه نمره خوب بهت میده


استاد توپیه فقط الکی بچه هارو میترسونه در صورتی که امتحان فوق العاده اسون داره که کپی جزوست


رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک