عبدالرضا گرانمایه ارومیه

عبدالرضا گرانمایه ارومیه

2.7 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.5

نمره

2

امتحان

1.9

اخلاق

3.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

اگه تمام جلساتشو شرکت کنی و براش تحقیق ببری یه نمره خوب بهت میده

1398

استاد توپیه فقط الکی بچه هارو میترسونه در صورتی که امتحان فوق العاده اسون داره که کپی جزوست

1396

رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک

مهندسی صنایع