کتاب رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم

عبدالرضا جوان جعفری - سید مهدی سید زاده ثانی


حجم: 2 MB

دانلود: 1

موارد مشابه

کتاب رهیافت های نوین پیشگیری از جرم (جلد 1) محمد باقر ذوالقدر
کتاب راهنمای کارگاه علمی-کاربردی مدیریت پیشگیری ازوقوع جرم وآسیب های اجتماعی غلامرضا محمد نسل
مقاله رهیافت های نوین پیشگیری از جرم (جلد 3: مقالات) سید مهدی اعتمادی فر
مقاله رهیافت های نوین پیشگیری از جرم (جلد 2: مقالات) حسین میر محمد صادقی
کتاب رهنمودهای تقنینی جهت اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ترجمه حمید بهره مند بگ نظر
کتاب راهنمای عملی تنظیم دادخواست های حقوقی معاونت آموزش قوه قضاییه
کتاب راهنمای عملی تنظیم دادخواستهای حقوقی مهاونت آموزش قوه قضاییه
کتاب بررسی روانگرایی خاکها و روش های پیشگیری از آن مهندس حمید توحیدی فر
کتاب هم ارز سازی نیرو، انرژی و جرم حسین جوادی
کتاب آثار جرم و صور قضاوت بهونه بارون
کتاب فرهنگ کنترل جرم از طریق یک متد پست فوکویی عباس فرهادی توپکانلو
کتاب درسنامه و نکات جرم توهین
جزوه جرم شناسی مجید آقایی
جزوه حل المسائل انتقال حرارت و انتقال جرم سنجل ویرایش 3
مقاله آيا مي توان ارتداد را جرم دانست مصطفی جباری
مقاله بررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول شویی با قواعد فقهی لاضرر و ملکیت ید سید محمدمهدی احمدی علی رضا عسگری
مقاله تاثیر جهل حکمی بر مسؤلیت کیفری از منظر فقه امامیه یار دانشگاه تربیت مدرس، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی تهران
مقاله بررسی فقهی حقوقی طلاق وکالتی و طلاق یار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین