مقاله رهیافت های نوین پیشگیری از جرم (جلد 3: مقالات)

سید مهدی اعتمادی فر


حجم: 3 MB

دانلود: 3
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

مقاله رهیافت های نوین پیشگیری از جرم (جلد 2: مقالات) حسین میر محمد صادقی
کتاب رهیافت های نوین پیشگیری از جرم (جلد 1) محمد باقر ذوالقدر
کتاب راهنمای کارگاه علمی-کاربردی مدیریت پیشگیری ازوقوع جرم وآسیب های اجتماعی غلامرضا محمد نسل
کتاب رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم عبدالرضا جوان جعفری - سید مهدی سید زاده ثانی
مقاله گامی به سوی عدالت: مجموعه مقالات (جلد اول) ناصر کاتوزیان
مقاله گامی به سوی عدالت: مجموعه مقالات (جلد دوم) ناصر کاتوزیان
کتاب بررسی روانگرایی خاکها و روش های پیشگیری از آن مهندس حمید توحیدی فر
کتاب مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی ویلیام گیتس
کتاب فن آوری های نوین ساختمان مرکز تحقیقات ساختمان
کتاب رهیافت حل مساله در تکنیک پالس
جزوه رهیافت هایی به مفردات 2
کتاب رهیافت استراتژیک به اخلاق حرفه ای در مدیریت شهری
مقاله یادداشت هایی درباره جامعه شناسی حقوق: مجموعه مقالات عباس عبدی
مقاله مجموعه مقالات رأی دیوان بین المللی در قضیه سکوهای نفتی: دعوی ایران آمریکا زیر نظر جمشید ممتاز
مقاله شیوه نگارش مقالات علمی و پژوهشی
کتاب فناوریهای نوین ساختمانی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
کتاب طراحی شهری در ایران: نگرش نوین سید حسین بحرینی و بهناز امین زاده
کتاب مفاهیم فیزیک نوین آرتور بایزر ترجمه علی‌اصغر تکالو