حسین انارکی اردکانی

حسین انارکی اردکانی

3.4 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3

نمره

3.3

امتحان

3.7

اخلاق

3.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک

مهندسی پزشکی

شیمی تجزیه