امیرحسین منزوی

استاد امیرحسین منزوی

1.6 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1.8

نمره

1.2

امتحان

2

اخلاق

1.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • تربیت بدنی
  • مهندسی پزشکی
  • مهندسي نفت