امیرحسین منزوی

استاد امیرحسین منزوی

1.6 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1.8

نمره

1.2

امتحان

2

اخلاق

1.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • تربیت بدنی
  • مهندسی پزشکی
  • مهندسي نفت
ثبت نام اساتید