امید جوانبخت

امید جوانبخت

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

درباره استاد:

-تدریس در دانشگاه های بین الملل قزوین-دانشگاه سوره-دانشگاه های آزاد واحدهای تهران مرکزی،قزوین،همدان،پیشوا ورامین،شهر ری و علمی کاربردی واحدهای وزرات مسکن و نهاوند
-نگارش بیش از 60 مقاله فرهنگی هنری که اغلب آنها در مجلات جستارهای شهرسازی،فیلم کاو و روزنامه های اعتماد،شرق،بانی فیلم و.. به چاپ رسیده است.
-کتاب "نقش و نگار دل من" مشتمل بر مقالات،آثار نقاشی و پرتره،کارهای گرافیکی و پروژه ها وکروکی های معماری از سال 70 تاکنون
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر