--}} غزال کرامتی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز | کالج
غزال کرامتی

غزال کرامتی

2 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

2

امتحان

2

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی معماری