زینب محسنی نیا

زینب محسنی نیا

4 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

4

امتحان

4

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد مهربان و خوش اخلاقی هستند. خوب نمره میدن و کلاس رو هم عالی اداره می کن


یکی از اساتید بسیار دلسوز و خوش اخلاق و همچنین مسلط هستند.


رشته های مرتبط

شهرسازی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد زینب محسنی نیا را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.