زهرا حیدریان

زهرا حیدریان

2.4 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.7

نمره

2.2

امتحان

1.8

اخلاق

2.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

حسابداری

مدیریت بازرگانی

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار