زهرا حیدریان

زهرا حیدریان

2.6 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.9

نمره

2.4

امتحان

2.1

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مهندسی کامپیوتر

مدیریت دولتی