ویدا رهنما

استاد ویدا رهنما

2.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

4.3

نمره

2.3

امتحان

2.3

اخلاق

2

میانه نمرات

18

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

استاد باسواد وزیبایی هستند… ممکن هستش که بعضی جاها خارج چارچوب معرفی شده برای سرفصل دروس تدریس کنه اما این کارشون خیلی تاثیر بهتری روی سطح علمی دامشجو داره.

سال 1400

در دورس نظری مانند معماری معاصر و انسان طبیعت بسیار با سواد و مفید در دروس عملی مانند طرح بسیار سخت گیر و زمان در کلاس ایشان معنایی ندارد همیشه وقت کم می آورد و همیشه شما را تا ساعت ها در کلاس نگه می دارد خوردن و آشامیدن در کلاس اش آزاد است به جز آدامس که به شدت او را عصبانی می کند عاشق حرف زدن است و در حرف زدن و سخنرایی به هیچکس مجالی نمی دهد ادای دموکرات بودن را در می آورد اما در عمل استادی زورگو است و فقط حرف حرف خودش است و لاغیر

سال 1399

رشته های مرتبط

  • معماری
  • مهندسی معماری
ثبت نام اساتید