ویدا رهنما

ویدا رهنما

2.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

4.3

نمره

2.3

امتحان

2.3

اخلاق

2

میانگین نمره

18

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد باسواد وزیبایی هستند… ممکن هستش که بعضی جاها خارج چارچوب معرفی شده برای سرفصل دروس تدریس کنه اما این کارشون خیلی تاثیر بهتری روی سطح علمی دامشجو داره.


در دورس نظری مانند معماری معاصر و انسان طبیعت بسیار با سواد و مفید در دروس عملی مانند طرح بسیار سخت گیر و زمان در کلاس ایشان معنایی ندارد همیشه وقت کم می آورد و همیشه شما را تا ساعت ها در کلاس نگه می دارد خوردن و آشامیدن در کلاس اش آزاد است به جز آدامس که به شدت او را عصبانی می کند عاشق حرف زدن است و در حرف زدن و سخنرایی به هیچکس مجالی نمی دهد ادای دموکرات بودن را در می آورد اما در عمل استادی زورگو است و فقط حرف حرف خودش است و لاغیر


رشته های مرتبط

مهندسی معماری

معماری