مریم مسعودی

استاد مریم مسعودی

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بهترین استاد دانشگاه تهران مرکز خیلی عالی کلاس رو مدیریت میکنه بسیار استاد آپدیتی هست و خیلی با سواده اگر سختگیری هم میکنه برای خود دانشجو هست

سال 1402

رشته های مرتبط

  • مهندسی معماری
ثبت نام اساتید