استاد شفیعی موسوی

استاد استاد شفیعی موسوی

0.8 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

0.6

نمره

0.9

امتحان

1.4

اخلاق

0.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تجربه ی تلخ

سال 1398

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
  • حسابداری
  • مهندسی برق الکترونیک
  • مهندسی عمران
  • مدیریت بازرگانی
  • کارشناسی پیوسته حسابداری
ثبت نام اساتید