محمد باوندی

محمد باوندی

4.6 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.5

نمره

4.8

امتحان

4.3

اخلاق

4.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد بسیار مهربان و با سواد و باهوش می باشد.


بسیار استاد باهوش،با سواد و توانایی هستند


رشته های مرتبط

مهندسی عمران

آب شناسی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد محمد باوندی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.