محمد باوندی

استاد محمد باوندی

4.6 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.5

نمره

4.8

امتحان

4.3

اخلاق

4.8

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

استاد بسیار مهربان و با سواد و باهوش می باشد.

سال 1397

بسیار استاد باهوش،با سواد و توانایی هستند

سال 1397

رشته های مرتبط

  • مهندسی عمران
  • آب شناسی
ثبت نام اساتید