پریسا توانا

پریسا توانا

3.1 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.8

نمره

3.2

امتحان

3.4

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر