--}} مریم السادات مظاهری - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
مریم السادات مظاهری

مریم السادات مظاهری

2.4 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

2.5

امتحان

2

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

معماری کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر