شاه نظری درچه مصطفی

استاد شاه نظری درچه مصطفی

3.5 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

5

نمره

2.3

امتحان

2.3

اخلاق

4.3

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
  • مهندسى برق
  • electrical engineering
ثبت نام اساتید