اسفندیار اسفندی

استاد اسفندیار اسفندی

3.1 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

4.3

امتحان

2.7

اخلاق

3.3

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

  • زبان و ادبیات فرانسه
  • حقوق
ثبت نام اساتید